Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Toolbox informatiegeletterdheid

(les)materialen voor het zoeken en kritisch verwerken van informatie

Verantwoording

Deze Libguide is ontwikkeld door Annelies Kuijten en Mariëtte Vissers. Technische ondersteuning is verzorgd door Sarah Thorn Leeson.

Voor deze Libguide is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 • Bibliotheek NHL Stenden Hogeschool (2019). Informatievaardigheden. Geraadpleegd op 24 augustus 2021 van, http://informatievaardigheden.nhlstenden.com
 • Hanzehogeschool Groningen. (2019). Minilectures. Geraadpleegd op 24 augustus 2021 vanhttps://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/hanzemediatheek/diensten/ondersteuning/minilectures
 • Hogeschool Rotterdam. (2019). Training stappenplan literauuronderzoek.
 • Hogeschool van Amsterdam. Betrouwbaarheid websites.
 • Hogeschool van Amsterdam. Zoektermen bedenken
 • Radboud Universiteit Nijmegen: Ethisch beheren
 • Reid, J., Geleijnse, B. & Tol, J.M. van. (2003). Fokke en Sukke hebben geen idee. Catullus.     
 • Schrijfgoed /Avans/ATGM)
 • Van Avezaath, L. (Avans/AOMI)
 • Verhoeven, A. (Avans/Mindmap verkort)
 • Werkgroep APA. (2021). De APA-richtlijnen uitgelegd: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs.(3e herz.dr.). SURF. Geraadpleegd op 27 augustus 2021 van, https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2021-07/De%20APA-richtlijnen%20uitgelegd%20-%203e%20editie.pdf      
 •                                                                                                             

Deze Libguide is gemaakt onder CC 

Gelijk delen