Skip to Main Content

Xplora: Andere citeerstijlen

Ontdek het met Xplora

Leidraad voor juridische auteurs (2022)

Het schrijven van een boek, een artikel of een scriptie over een juridisch onderwerp is op zichzelf al moeilijk genoeg.

Extra lastig is dat je geconfronteerd wordt met praktische vragen als: hoe vermeld ik rechtspraak, kamerstukken, boeken en tijdschriftartikelen, hoe kort ik af?

De Leidraad voor juridische auteurs (10e druk, 2022) is gratis te downloaden via de databank Navigator. Log in via WO/HBO.
 

Schrijven voor technici

Schrijven voor technici is bedoeld om studenten binnen technische opleidingen te leren hun ideeën, ontwerpen en onderzoeksresultaten succesvol op papier te zetten. 

Overige citeerstijlen

Bronvermelding in de tekst

•  Een getal tussen vierkante haken, bijvoorbeeld [1] of [26], geplaatst in de tekst van het verslag, geeft de relevante bronvermelding aan.

•  Als een bron eenmaal is aangehaald, wordt hetzelfde nummer gebruikt in alle volgende bronvermeldingen.

Bronnenlijst•  Alleen de initialen van de auteur worden opgenomen, ongeacht de weergave van de naam van de auteur in het boek.

• De namen van alle auteurs moeten in de bronvermelding worden vermeld, tenzij het aantal auteurs groter is dan zes.

• Als er meer dan zes auteurs zijn, mag je et al. achter de naam van de eerste auteur zetten.

• Elk (belangrijk) woord in de titel van een werk moet met een hoofdletter worden geschreven.
Voorbeeld
 [3] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.

 

Bronvermelding in de tekst

• In de tekst komt de verwijzing tussen haakjes. (Van der Heiden 2014)


• Het is volgens deze verwijzingsstijl ook toegestaan om de achternaam van de auteur te noemen, gevolgd door het jaar van publicatie tussen haken. Bijvoorbeeld in de volgende vorm: Van der Heiden (2014) stelt dat ...

Bronnenlijst

• De achternaam en voornaam van de auteur.


• Jaar van publicatie


• De titel van het boek in cursief schrift


• De plaats van uitgave, de uitgeverij


• Bij een e-book of website hoort een URL

VoorbeeldVan Der Heide, B. (2014). Social media as information source. Journal of computer-mediated communication, 19(2), 171-183..