Skip to Main Content

Podcasts

Podcasts in het onderwijs

Podcasts en auteursrecht

Bij podcasts krijg je te maken met intellectueel eigendom. Dit bestaat uit twee rechten:

Auteursrecht en Naburig recht

Auteursrecht
Het auteursrecht geeft je de uitsluitende bevoegdheid het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De wet geeft verschillende soorten "werken" aan waarop auteursrechten berusten. Een werk moet bovendien van letterkunde, wetenschap of kunst zijn en moet een eigen en oorspronkelijk karakter van de maker hebben. Maar valt een podcast onder dit soort werk? Is het een resultaat van scheppende menselijke arbeid en bevat het creatieve keuzen?

Er is bij een spontaan gesprek waarschijnlijk geen sprake van een eigen intellectuele schepping en er is dus geen sprake van auteursrecht.
Dit ligt anders bij een interview. Over het algemeen berust hier wel auteursrecht op. De maker/interviewer heeft nagedacht over de vragen en de inhoud.
De geïnterviewde maakt geen aanspraak op het auteursrecht.

Ook een podcast over een bepaald onderwerp valt onder het auteursrecht: maker heeft een onderwerp bepaald en ook de inhoud (creatief).

Muziek in een podcast
Als je muziek wilt gebruiken in je podcast, zorg dan voor muziek onder een licentie. Bijvoorbeeld onder een Creative Common-licentie. Zoek via deze link naar muziek onder CC.

Naburig recht
Met podcasts heb je naast het auteursrecht ook te maken met het naburig recht. Denk daarbij aan een producent van podcasts.

Voordat je een podcast gaat maken, is het verstandig naar de betrokken rechten te kijken.
Als je een podcast met anderen maakt, leg dan van te voren afspraken vast over verspreiding en eventuele vergoedingen.

Bron: https://www.actualiteitenictrecht.com/post/podcasts-en-het-intellectuele-eigendom

 

Op de site Auteursrechten.nl staat de vuistregel beeld en geluid die in het kort zegt wat wel en niet mag.

Heb je nog vragen? Neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt van Avans.