Skip to Main Content

Toolkit professionele ontwikkeling PABO: Home

Een overzicht van studiemateriaal dat studenten in kunnen zetten voor hun eigen professionele ontwikkeling.

Instructie toolkit

In deze Toolkit vind je studiemateriaal dat je kunt inzetten voor je eigen professionele ontwikkeling. De Toolkit is ingericht aan de hand van thema's die centraal staan in je professionele ontwikkeling: Leren studeren en Reflecteren.  
Leren studeren bevat o.a. informatie over het toepassen van effectieve leerstrategieën, studietips, informatie over Brein en Leren en planningstools. Reflecteren bevat informatie over reflecteren en (verdiepende) reflectieopdrachten. De ontwikkeling van Loopbaancompetenties (loopbaanreflectie, loopbaanvorming en netwerken) staat tevens centraal in je professionele ontwikkeling. Dit thema komt op verschillende plaatsen terug in de Toolkit.

Daarnaast zijn Kennisclips  en Ondersteunende leeractiviteiten opgenomen in de Toolkit.  Kennisclips geven je uitleg over het werken met een PAP, POP, Portfolio, lesvoorbereidingsformulier, Koppelkaart en CMA. Onder Ondersteunende leeractiviteiten vind je diverse opdrachten en leeractiviteiten die je ondersteunen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Bij het opzetten van deze Toolkit is rekening gehouden met diversiteit. Iedere student is uniek en heeft op basis van voorkennis en eerdere ervaringen een ander vertrekpunt in zijn ontwikkeling. In de Toolkit vind je ontwikkelingsinstrumenten die je naar behoefte kunt inzetten om je ontwikkeling zelf optimaal vorm te geven. Voor advies over het gebruik van de instrumenten in de Toolkit kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of bij de studieadviseur.