Skip to Main Content

Verpleegkunde: informatiebronnen & zoeken

Zoeken naar relevante literatuur in het verpleegkundig vakgebied

Richtlijnen zoeken

Werken volgens richtlijnen is een middel om goede patiëntenzorg te kunnen leveren. Richtlijnen ondersteunen evidence-based werken.
Gebruik richtlijnen ook om je te oriënteren op je onderwerp, ze zijn nuttig bij het opstellen van een goede PICO-vraag

Let wel op de methodologische kwaliteit van de richtlijn en beoordeel deze bijvoorbeeld met de internationale standaard AGREE-II.