Skip to Main Content

Verpleegkunde: informatiebronnen & zoeken

Zoeken naar relevante literatuur in het verpleegkundig vakgebied

Zoekstrategie

Een zoekstrategie is een manier van informatie zoeken, gericht op het efficiënt en effectief vinden van informatie
(om een onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden)

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen: 
1. Wat zoek ik? (welk onderwerp/type documenten)
2. Waar zoek ik (welke databank/website etc. Avans geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen en databanken
3. Hoe zoek ik (welke zoekmethodes)
4. Hoe selecteer/beoordeel ik?