Skip to Main Content

Toolbox informatiegeletterdheid

(les)materialen voor het zoeken en kritisch verwerken van informatie

Wat zijn de 7 pilaren

Orienteren Omvang bepalen Plannen Verzamelen Evalueren Beheren Presenteren

 

De 7 pilaren, waaruit de Toolbox is opgebouwd, zijn afgeleid van de SCONUL Seven Pillars of Information Literacy (2012). Dit framework Informatiegeletterdheid plaatst de student in het midden. De individuele student kijkt naar een informatielandschap, waarbij aanleg, achtergrond en ervaring bepalend zijn voor zijn ontwikkeling tot informatiegeletterde beroepsprofessional. Een student kan in de ene pilaar expert zijn en in de andere een beginner. Per pilaar worden gedragsindicatoren en competenties beschreven op het terrein van informatiegeletterdheid. Voor een totaaloverzicht van leerdoelen bekijk het document 7 pilaren Informatiegeletterdheid.
Een opleiding zelf kiest binnen haar curriculum hoe, op welk niveau en waar zij elementen van deze pilaren inzet om haar studenten tot onderzoekende en onderzoeksvaardige professionals op te leiden.  Een AD-student Economie zal aan andere elementen werken dan een bachelor student Verpleegkunde. 

Met informatie kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en zich eigen maken werkt de student aan het ontwikkelen van zijn informatiegeletterdheid , wat onderdeel is van het onderzoekend vermogen van studenten
Door onder meer te werken aan zijn onderzoekende houding, zoals verwoord in de Avans Ambitie 2025, wordt de student wendbaarder en veerkrachtiger. Hierdoor is hij als beroepsprofessional in staat een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.