Skip to Main Content

Toolbox informatiegeletterdheid

(les)materialen voor het zoeken en kritisch verwerken van informatie

Opleidingspecifieke modules en trainingen

Verpleegkunde: CAT / EBP

Alles over het uitvoeren van een CAT, het opstellen van een PICO-vraag en EBP

Mediawijsheid voor de PABO

Lessuggesties en bronnen voor de toekomstige basisschoolleerkracht

Finding Information

This LibGuide holds information about the search process and links to useful resources

Training PubMed

Zelfstandig te doorlopen training, gericht op het beter kunnen zoeken en vinden van literatuur in de databank PubMed. De training bestaat uit 7 modules. Iedere module bevat uitleg en soms korte video's. De modules kunnen van begin tot eind doorlopen worden of onafhankelijk van elkaar.

Verpleegkunde: informatiebronnen & zoeken

Zoeken naar relevante literatuur in het verpleegkundig vakgebied