Skip to Main Content

Mediawijsheid voor de PABO

Lessuggesties en bronnen voor de toekomstige basisschoolleerkracht

Tik Tok, WhatsApp, Nikkie Tutorials ..... De leefomgeving van kinderen wordt sterk bepaald en beïnvloed door de aanwezigheid van deze en andere media. Ze zijn nu actueel, maar veranderen steeds. Van jullie als basisschoolleerkracht wordt verwacht dat jullie je mediawijs gedragen, dat  je de nieuwste technologieën integreert in je lessen en dat je je leerlingen goede lessen mediawijsheid geeft. Maar wat is mediawijsheid nu precies?

Mediawijsheid is een heel breed begrip, Het gaat om het bewust en actief gebruiken van alle beschikbare media (digitaal en analoog) waardoor je op een goede manier kunt deelnemen aan de maatschappij. Bij mediawijsheid gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar vooral ook om competenties op het gebied van bijvoorbeeld informatieverwerking. Je moet begrijpen hoe media werken en wat hun invloed is op je dagelijks handelen. Daarnaast moet je mediaproblemen zelf op kunnen lossen en nieuwe toepassingen op een creatieve manier in kunnen zetten of ontwikkelen. Mediawijsheid omvat dus de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Hieronder worden de vier aspecten van mediawijsheid nog eens toegelicht. 

Begrip: Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving. Begrijpen hoe media gemaakt worden.
Inzien hoe de werkelijkheid door media gekleurd wordt.
Gebruik: Apparaten, software en hun toepassingen kunnen gebruiken en inzetten.
Communicatie:  Informatie kunnen vinden en verwerken,(informatievaardigheden), content kunnen creëren,en kunnen deelnemen in sociale netwerken
Strategie: Doelen realiseren met media. Reflecteren op het eigen mediagebruik. 

(Kramer & Albers, 2017)

Leerlijn basisonderwijs