Skip to Main Content

APA Beknopt

Een beknopte training APA. Vind snel de juiste richtlijn!

Inleiding

Een volledige bronbeschrijving bevat de volgende elementen:

 • auteur
 • publicatie datum
 • titel
 • publicatie-informatie / locatie op internet

 

LET OP!! Elk element wordt afgesloten met een punt, behalve locatie op internet.

Algemene APA-richtlijnen

Zoals boven beschreven bestaat een bronvermelding uit een aantal elementen: de auteur(s), het jaartal of de datum , de titel etc.  Laat een bronvermelding die langer is dan één regel vanaf de tweede regel inspringen.

Ieder onderdeel van een beschrijving eindigt met een punt, met uitzondering van een link of DOI. (Voor de uitleg van een DOI zie tijdschriftartikel),

 

Auteur

 • Bij meer dan één auteur komt voor de naam van de laatste auteur een komma en een & teken.
 • Meer voorletters, dan komt er een spatie tussen de voorletters: S. C.
 • 2 of meer auteurs -> gebruik & en , tussen de namen en voor &
 • Tussenvoegsels (Van de, Van der, De, etc.) komen voor de achternaam en worden voluit geschreven, bijv. Van den Berg, G. H.
 • Titulatuur wordt weggelaten, zoals Mr, Dr., Prof.
 • Als er geen auteur is maar wel een (eind-)redacteur dan wordt dat tussen haakjes erbij gezet in de taal van het boek, met hoofdletter en afgekort met Ed.,Red., Eindred., Reds.
 • Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd. Als deze ook ontbreekt begint de beschrijving met de titel.
 • De druk wordt achter de titel gezet tussen haakjes en niet cursief

 

Jaar van uitgave,

 • Het jaartal staat tussen haakjes
 • Geen datum bekend -> z.d.

Hiernaast gelden voor de afzonderlijke bronnen nog aanvullende regels. Kijk bij de betreffende bron welke regels dat zijn.
We zullen een aantal voorbeelden geven. We beginnen met de bronvermelding van een boek.