Skip to Main Content

APA Beknopt

Een beknopte training APA. Vind snel de juiste richtlijn!

Generatieve AI

Op dit moment verzamelen de APA Style experts zoveel mogelijk ervaringen met als doel de formulering van een officiële richtlijn.

Voor nu is het advies om de chatbot in de bronnenlijst als volgt te vermelden:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Feb 13 versie) [Large language model]Geraadpleegd op 13 maart 2023,
van 
https://openai.com/blog/chatgpt/

 

Geef in de tekst aan welk gedeelte door ChatGPT is gegenereerd. Dat kan zowel met een citaat als met een parafrase. Vermeld welke ‘prompt’ (opdracht) is gegeven. Een voorbeeld:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruik gemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2023) met als prompt “…”.

Bij het gedeelte “…” komt de tekst te staan die voor de chatbot gebruikt is.

Wanneer de door ChatGT gemaakte tekst als bijlage is opgenomen hoeft in de tekst alleen verwezen te worden naar de bijlage:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruik gemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2022; zie Bijlage A).

Er wordt geadviseerd om de door ChatGPT gegenereerde tekst toe toe voegen, bijvoorbeeld als bijlage. Zo kan de lezer of beoordelaar van jouw verslag zelf je inhoud bekijken.