Skip to Main Content

APA Beknopt

Een beknopte training APA. Vind snel de juiste richtlijn!

Beeldmateriaal

Een voorbeeld: 

Auteur, A. (functie). (jaar van uitgave of datum). Titel [Omschrijving]. Naam uitgever.

Nijenhuis, J. (Regisseur). (2020). De beentjes van Sint-Hildegard [Film]. Johan Nijenhuis & Co; September Film.

 

De APA-regels:

  • Noem bij een audiovisueel werk de regisseur als auteur. 
  • Wordt de naam van de regisseur niet vermeld, noteer dan de naam van een andere medewerker, bijvoorbeeld de presentator, schrijver of producent.
  • Zet de functie tussen haakjes achter de naam in de taal van het bestand.
  • Achter de omschrijving kan eventueel een punt-komma met een toelichting worden gezet, bijvoorbeeld een 'extended edition'of 'director's cut'van een speelfilm op dvd.

 

 

Afbeelding met behulp van AI

Ontwikkelaar. (jaar). Naam AI-tool  (Nummer of datum versie). [Beschrijving tool].

          Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://xxxx

Omdat ook bij programma’s die een afbeelding maken, gebruik wordt gemaakt van een prompt (een geschreven opdracht) kan bij beschrijving ‘Large language model’ worden ingevuld:

Midjourney. (2023). Midjourney (Versie 5.1) [Large language model].
Geraadpleegd op 15 mei 2023, van https://www.midjourney.com/

 

OpenAI. (2023). DALL-E (Versie 2) [Large language model].
Geraadpleegd op 15 mei 2023, van https://labs.openai.com

 

Een belangrijk verschil bij het verwijzen naar een afbeelding ten opzichte van een tekst is dat bij een afbeelding die je niet zelf hebt gemaakt of gebaseerd is op een bestaande publicatie ook het copyright wordt genoemd of, indien van toepassing, de CC-licentie of In het publieke domein. 

Maar wie heeft nu het auteursrecht bij een afbeelding gemaakt met AI, bijvoorbeeld met Midjourney of DALL-E? Degene die de prompt heeft bedacht? Het bedrijf dat het programma heeft ontwikkeld? Of is er geen sprake van auteursrecht? Dat laatste lijkt het geval te zijn, gebaseerd op een uitspraak van het United States Copyright Office.

Het voorlopige advies is om bij afbeeldingen gemaakt met AI zowel het programma als de prompt te vermelden maar een copyrightvermelding weg te laten:

Figuur 1
Voorbeeld van een AI-afbeelding
Opmerking. Afbeelding gegenereerd met de prompt “Two puppies playing by the sea in the style of Renoir” door OpenAI, DALL-E, 2023 (https://labs.openai.com).

In de tekst komt een verwijzing naar de figuur en in de bronnenlijst een vermelding van de AI-tool. Als de prompt heel lang is kan er voor gekozen worden deze op te nemen in een bijlage en het onderschrift te wijzigen in:
Opmerking. Afbeelding gegenereerd door OpenAI, DALL-E, 2023 (https://labs.openai.com), zie Bijlage A voor de prompt.

(Overgenomen uit het blogbericht van Arjan Doolaar (AI-afbeeldingen en APA, hoe zit dat? (han.nl))