Skip to Main Content

APA Beknopt

Een beknopte training APA. Vind snel de juiste richtlijn!

Beeldmateriaal

Een voorbeeld: 

Auteur, A. (functie). (jaar van uitgave of datum). Titel [Omschrijving]. Naam uitgever.

Nijenhuis, J. (Regisseur). (2020). De beentjes van Sint-Hildegard [Film]. Johan Nijenhuis & Co; September Film.

 

De APA-regels:

  • Noem bij een audiovisueel werk de regisseur als auteur. 
  • Wordt de naam van de regisseur niet vermeld, noteer dan de naam van een andere medewerker, bijvoorbeeld de presentator, schrijver of producent.
  • Zet de functie tussen haakjes achter de naam in de taal van het bestand.
  • Achter de omschrijving kan eventueel een punt-komma met een toelichting worden gezet, bijvoorbeeld een 'extended edition'of 'director's cut'van een speelfilm op dvd.

 

 

Afbeelding met behulp van AI

Met de introductie van ChatGPT is er ook vraag ontstaan naar uitleg over het gebruik van deze en andere generatieve AI (GenAI) in de tekst en in de bronnenlijst van een publicatie volgens de APA-richtlijnen.

Een officiële richtlijn van de APA Style experts uit Amerika laat op zich wachten, tot nu toe is er alleen een blogbericht over ChatGPT gepubliceerd.

De Werkgroep APA heeft het initiatief genomen om zelf een richtlijn op te stellen die recht doet aan de bestaande APA-richtlijnen en gericht is op toepasbaarheid in een publicatie, zowel voor de student als voor de beoordelaar.

 

Ontwikkelaar. (jaar). Naam AI-tool . [Beschrijving tool].

          https://xxxx

Omdat ook bij programma’s die een afbeelding maken, gebruik wordt gemaakt van een prompt (een geschreven opdracht) kan bij beschrijving ‘Generative AI’ worden ingevuld:

Microsoft. (z.d.). Copilot  [Generative AI]. https://copilot.microsoft.com/

 

Figuur 1
Voorbeeld van een AI-afbeelding
Opmerking. Afbeelding gegenereerd met de prompt “Two puppies playing by the sea in the style of Renoir” door OpenAI, DALL-E, z.d. (https://labs.openai.com).

In de tekst komt een verwijzing naar de figuur en in de bronnenlijst een vermelding van de AI-tool. Als de prompt heel lang is kan er voor gekozen worden deze op te nemen in een bijlage en het onderschrift te wijzigen in:
Opmerking. Afbeelding gegenereerd door OpenAI, DALL-E, 2023 (https://labs.openai.com), zie Bijlage A voor de prompt.