Skip to Main Content

Tussenruimte: Concept

Transdisciplinaire werkplaats waar gewerkt wordt aan complexe maatschappelijke vraagstukken

Quote

'We are inviting you on a journey to an unknown future with only one guarantee you will learn and change in the process'
Team from the Space between

De 9 principes van De Tussenruimte

Uitleg de Tussenruimte

Waar staan wij?

 

Wat doen wij? En wat niet?

Waar werkt De Tussenruimte nu aan?

Waar staat de Tussenruimte voor in het systeem van Avans Hogeschool?

Wij werken aan systeemtransitie routes gebaseerd op Theory U met veel aandacht voor fase: Open will en Presencing[1].
De waarde van de Tussenruimte: Niet-weten is waardevol; Alle soorten kennis doen mee; Engagement op onderzoek en leren voor transitie in sociaal/economisch domein; Wereldbeelden verbinden; Mensbeeld: iedereen leert; Vanuit co-creatie en gelijkwaardigheid; Vanuit kwetsbaarheid; Met liefde op het scherpst van de snede; We blijven prototypen.

 • Vanuit continue prototyping tot 2026 (NLQF 5) en 2027 (NLQF 6) worden de keuzemodules ontwikkeld. Vanaf 2027 institutionaliseren de keuzemodules.
 • Verweven met de problemen van de stad.
 • Transdisciplinair onderzoeken door te doen. 
 • Body of knowledge en advies delen binnen en buiten Avans (Living Labs Sprong).
 • Methodiek en didactiek ontwikkeling transdisciplinair werken, leren, onderzoeken.
   

[1] Onder in de U kun je contact maken met twee basale vragen van het bestaan: wie ben Ik ten diepste’ (wat is mijn hoogste toekomstige mogelijkheid);’
wat is mijn Werk (missie) in dit leven’ (wat heb ik hier te doen/ waarom ben ik hier?). Over Theory U - Theory U Plein.


Waar werkt de Tussenruimte nu aan:
 1. De Tussenruimte bereidt de organisatie voor op het (1) trans- en interdisciplinair werken om (2) maatschappelijke vraagstukken verder te brengen vanuit co-creatie en (3) de verbinding tussen onderwijs & onderzoek. Dit doen wij ten alle tijden vanuit (4) eigen engagement van de deelnemers.
 2. Prototyping van keuzeonderwijs via de minor en via de werkplaats waarbij onderwijs en onderzoek zijn verweven en komen tot didactische werkvormen en methodiek.
 3. Verwevenheid andere initiatieven vanuit VONK, AOC, ULLB, multidisciplinaire expertise (minoren en lectoraat), mogelijk de ontwikkeling van masteronderwijs. Laten landen bij docenten.
 4. Promotie van de minor als financieringsbron en uitvoering experiment vanuit bouwblok onderwijs.
Afbeelding met tekst, klok Automatisch gegenereerde beschrijvingMijlpalen.

Wat is de output op korte en lange termijn.


2022/2023:
a. Pilot minor ACT – Act For Change Together. Bouwblok onderwijs eg. toetsingskader, leeruitkomsten, werkvormen, bekendheid.
b. Libguide
Home - Tussenruimte - LibGuides at Avans Hogeschool

  • Werkplaats van de minor studenten waar hun onderzoek gestalte krijgt.
  • Voor kennisdeling met studenten en medewerkers van onze werkwijze onderzoeken en leren.
  • Podcast series: (ver)anderonderzoek, Vonk, ‘wie zijn wij’.

c. Veranderonderzoek: THE GAME.
d. Uitbouwen transdisciplinaire samenwerking academies en CoE BWNO (op het kruispunt van leren en onderzoeken).

e. Didactiek ontwikkeling leren en onderzoeken vanuit eigen engagement.

2023/2024:
a. Strategische samenwerkingen binnen OpenX en met ULLB, AOC en andere CoE's (naast BWNO) richting co-creatie voor maatschappelijke vraagstukken.
b. Didactiek en methodiek van de 9 principes.  
c. Workshop ontwikkeling/informatiepunt voor onderwijs coaches en MOT's. Mogelijk ook voor partijen buiten Avans, o.a. via de Circulaire Sprong met Fontys en de HAS (via Plaats de Kleine Aarde)
d. Deskundigheidbevordering docenten = workshop reeks ontwikkelen in samenspel met deelnemende studenten.

2024/2025:
Pilot NLQF 5 en 6 door elkaar aanbieden aan voorlopers. Transformatie en de ervaringen vanuit de werkplaats van de minor naar keuzemodules. 3x keuze modules. 2x 15 ec NLFQ6, 1x 15 ec NLQF5.

2025/2026:
Keuzemodule NLQF 5

2026/2027:
Keuzemodule NLQF 5 en 6