Skip to Main Content

Tussenruimte: Ontwikkelen@avans

Transdisciplinaire werkplaats waar gewerkt wordt aan complexe maatschappelijke vraagstukken

Quote

Leerlandschap De Tussenruimte 

'We are inviting you on a journey to an unknown future with only one guarantee you will learn and change in the process'

Ontwikkelen@Avans

Leren door te ervaren

De Tussenruimte biedt verschillende mogelijkheden om je als docent verder te ontwikkelen:

  • Docentstage
  • Workshop
  • De Tussenruimte presenteert … (English only)

De Tussenruimte sluit als exploratieve makersplaats direct aan bij op de ontwikkelingen en ambities van Avans Hogeschool. 
Ondersteund door: Ontwikkelen@Avans De Tussenruimte

Mogelijkheden om te ontwikkelen binnen De Tussenruimte

Docentstage 

Wij acteren op een snijvlak tussen ontwikkelen (student en medewerker), co-creatie en onderzoek. 

  • Wil jij ervaren hoe ons didactisch model werkt vanuit engagement van de deelnemer? Transdisciplinaire samenwerkingen ervaren met de te nemen hobbels? 

  • Of juist de inhoudelijke component van wicked-problems zelf ervaren en zelf een wicked-problem verder brengen?

Voor beide varianten zijn er mogelijkheden. Je tijdsinvestering is 40 tot 80 uur per blok waarbij de voorkeur uit gaat naar een semester deelname. Informeer bij de contactpersoon. 

Meld je aan voor een docentstage

Workshops / lunch & learn

Het doel van deze activiteit is om een afgebakende ervaring te creeren van hoe studenten gestimuleerd worden intrinsiek gemotiveerd te participeren. In de workshop ga jij als docent deze onderwerpen doorleven waardoor het gemakkelijker is om toe te passen in nieuwe situatie.

De workshops zijn in overleg samen te stellen uit onderstaande optionele elementen. Deze kunnen gegeven worden tijdens bijvoorbeeld een lunch & learn, studiemiddag, MOT inspiratie, etc.

Optionele elementen:

Jezelf ontdekken 

Wat zijn jouw waarden en hoe uiten die zich in jouw dagelijks leven? Wat vind jij belangrijk om te veranderen en welke rol neem jij daarin. Een eerste stap nemen.
 

Je systeem uitdagen

a. Jezelf in je omgeving. Welke plek neem jij nu in en welke plek wil jij innemen? Met deze werkvorm ervaar je waar jouw invloed zit.
b. Jezelf als professional. In een spelvorm merk je dat fouten maken essentieel is om te leren. Hoe we fouten maken kunnen stimuleren en vormgeven in het onderwijs en waarom er wèl harde kaders moeten zijn om de eigen regie te kunnen nemen.
 

Communicatiestijlen in complexe samenwerkingen 

Hoe kun je op een gelijke en oprechte manier communiceren binnen complexe samenwerkingen (stakeholders) en vanuit gelijkwaardigheid i.p.v. opdrachtgeverschap. In deze workshop laten ervaar je hoe je jouw communicatiestijl kan aanpassen waardoor je persoonlijk leiderschap verbetert. 
 

(Ver)anderonderzoek

Hoe kun je onderzoek gebruiken als hefboom voor verandering? Hoe komen onderzoeken en leren samen? Binnen De Tussenruimte wordt onderzoek naar en vanuit eigen ervaring gestimuleerd. Wat jij weet en wilt doet er toe, ook in onderzoek. Maar onderzoek is meer dan een mening. Het is een manier om de toekomst mee te ontwikkelen op een doorleefde manier. Meedoen, meemaken en leren zijn vormen van onderzoeken die passen bij het HBO-onderwijs en helpen om de transities die gaande of nodig zijn te versterken. We gaan in op de basisprincipes van toekomstonderzoek en verschillende methoden om dat te doen.

Meld je aan voor een workshop

De Tussenruimte presenteert: 

Deelnemen
Tuesday 20 February 2024 we started the serie 'De Tussenruimte presents: do you not know it either?' successfull in OpenX with 15 students from 12 different backgrounds (NL/ENG), 4 social partners, multiple researchers and employees. 

This was the start of a serie of 8 sessions. Join the 'De Tussenruimte presenteert: ...' (all meetings will be in ENGLISH). 8 researchers from BWNO will provide an insight into their perspective 8 times this semester and show you/experience what the world can look like.

When: Tuesday afternoons 8x this semester (2-3 hours)

Check the data and times via Aanmelden.

Zelf experimenteren

Do you consider an idea in between the area of research, resent wicked-problem developments in our society which needs collaberation from co-creations with different expertise? De Tussenruimte provides a space you can experiment and further develop. An example is the current ‘impact series’ which might be a choice module in the future but this is a first step. 

Contact s.metsemakers@avans.nl to discuss the possibilities (also if Dutch is your preferred language).

 

Hoe laat De Tussenruimte jou leren?

  • Studenten te begeleiden om vanuit persoonlijk motivatie een eigen project te kiezen en door veel ruimte en aandacht te geven aan creativiteit, onderzoekend vermogen, eigen engagement en, systeemdenken. Er is dus GEEN opdrachtgever;
  • Samen te werken en te leren vanuit verschillende perspectieven met studenten uit veel andere sectoren, disciplines en regio's (multi- / transdisciplinair onderwijs vormgeven);
  • Een context geven waarin kennis over en ervaring met ‘wicked problems’ (maatschappelijk relevant) en een economie gericht op brede welvaart ruimschoots voorhanden is. Wij zijn direct aangesloten bij BWNO en haar onderzoekers op dit gebied (toekomst onderzoek);
  • Je te laten inzien hoe je jouw persoonlijk leiderschap kunt ontwikkelen en inzetten om samen ieders doelen te bereiken. Door goed stakeholdermanagement leer je om samen jouw project door te ontwikkelen (communicatiestijlen en -vaardigheden); 

Ondersteund door: Ontwikkelen@Avans De Tussenruimte

Leerlandschap De Tussenruimte