Skip to Main Content

Open Leermaterialen: Home

Open en online onderwijs voor en door docenten

Inleiding

Avans hogeschool heeft in het voorjaar van 2022 de verklaring nationale aanpak digitale en open leermaterialen ondertekend.

Hiermee onderschrijft Avans de ambitie om de komende jaren als instelling en in gezamenlijkheid regie te voeren op het maken, delen, hergebruiken en inkopen van digitale en open leermaterialen. 
 
Open Leermaterialen (OL) of Open Educational Resources (OER) zijn onderwijs-, leer- en onderzoeksmaterialen die digitaal of analoog vrij toegankelijk zijn in het publieke domein of onder voorwaarde van een open licentie. Open leermaterialen mogen worden (her)gebruikt, gewijzigd en gedeeld door anderen met weinig of geen restricties.

Wat gebeurt er al bij Avans?

Avans-docenten staan steeds meer open voor het delen van leermaterialen.

In 2023 zijn, met ondersteuning van team Kennismanagement (LIC), door docenten/ontwikkelaars leermaterialen geüploaded naar het landelijke (SURF-) platform edusources.
Docenten van de opleiding Verpleegkunde publiceren en verzamelen al sinds 2017 leermaterialen in het landelijke Wikiwijs project HBO-Verpleegkunde.
Ook in edusources kunnen ontwikkelaars samenwerken in communities. Zo nemen docenten ALST deel aan de landelijke vakcommunity DAS en docenten Pabo aan de vakcommunity Kennisbasis Generiek Educatief domein. Hun leermaterialen zijn terug te vinden op edusources/vakcommunity's
Ook op MyMedia, het videoplatform van Avans, worden via publieke kanalen leermaterialen gedeeld.

Vanuit team Kennismanagement wordt komend jaar beleid ontwikkeld rond open leermaterialen. Thema’s zijn o.a. auteursrechten, waardering, kwaliteit.  

Meer weten?

Wil je aan de gang met open leermaterialen, samen met collega's uit je vakgebied of rond een Avans-breed onderwerp leermateriaal ontwikkelen? Neem contact op met Mariëtte Vissers, adviseur open leermateriaal.  

Profile Photo
Mariëtte Vissers-Michielsen