Skip to Main Content

Open Leermaterialen: Open leermaterialen

Open en online onderwijs voor en door docenten

Wat zijn open leermaterialen?

Waarom open leermaterialen?

Meerwaarde voor docenten:

 • Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door:
  • Leermaterialen/kennis voor iedereen toegankelijk te maken
  • Gevarieerd leermateriaal aan te kunnen bieden: rijke leeromgeving
  • Samen met anderen tot een goede set materialen te komen
  • Kwalitatief goed leermateriaal te (her)gebruiken of als inspiratie
 • Tijdwinst
 • Profilering expertise/zichtbaarheid (nationaal en internationaal)

Meerwaarde voor studenten:

 • Personalisatie: leermateriaal dat past bij eigen (leer)stijl
 • Flexibiliteit: in eigen tijd, plaats en ruimte
 • Andere uitleg van de leerstof dan eigen docent
 • Toegankelijkheid en kosten (kosten = afhaken)

Universele meerwaarde 
UNESCO  vindt dat universele toegang tot informatie door middel van onderwijs van hoge kwaliteit bijdraagt ​​tot vrede, duurzame sociale en economische ontwundefinedikkeling en interculturele dialoog. Open leermaterialen bieden een strategische kans om de kwaliteit van leren, het delen van kennis te verbeteren en de beleidsdialoog, kennisdeling en capaciteitsopbouw wereldwijd te verbeteren. Open leermaterialen zijn daarom onderdeel van de ‘
Open Solutions’-strategie van Unesco. Hiertoe behoren ook gratis en open source-software (FOSS), Open Access publicaties (OA), Open Data (OD) en crowdsourcing-platforms.  

Het bevorderen van het (her)gebruik en ontwikkelen van open leermaterialen draagt ook bij aan de 
SDG’s van de Verenigde Naties, m.n. SDG-4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.  

 

Wat voor open leermaterialen zijn er?

 • Video (kennisclips of weblectures)
 • Infographics
 • Tekstboeken
 • E-learnings
 • E-books
 • Digitale opdrachten
 • Presentaties
 • Datasets
 • Wetenschappelijke literatuur
 • Podcasts
 • MOOCs
 • Etc.

undefined

 

 

 

 

E-module arrangeren digitaal lesmatieraal. Digiteam Lero Hogeschool Rotterdam, CC-BY-SA 4.0

 

 

Meer weten