Skip to Main Content

Open Leermaterialen: Open pedagogy

Open en online onderwijs voor en door docenten

Wat is Open Pedagogy?

Open pedagogy, ook wel open educational practice (OEP) genoemd, is het gebruik van open digitale leermaterialen om het leerproces tijdens het onderwijs te ondersteunen of het open delen van producten vanuit het onderwijs met als doel het verbeteren of innoveren van het onderwijs en training op het niveau van een instituut, de professional of het individu. 

Open Pedagogy is daarbij een parapluterm voor didactische werkvormen in online of blended onderwijs waarin lerenden werken aan leertaken : 

  • waarbij de waarde die ze toevoegen open toegankelijk is zodat anderen er toegang toe hebben, dit kunnen delen en opnieuw waarde kunnen toevoegen.
  • waarin via open netwerken (inclusief social media) met elkaar wordt verbonden en uitgewisseld. 
  • die bijdragen aan kenniscreatie door aanpassing, hergebruik of combineren van open beschikbare content/kennisobjecten en het open beschikbaar stellen van het resultaat. 
  • waarbij gebruik wordt gemaakt van Open Educational Resources en content die beschikbaar is via open netwerken. 

 

Open Pedagogy en vergroten studentbetrokkenheid

Leertaken die voldoen aan de karakteristieken van Open Pedagogy kunnen studentbetrokkenheid vergroten omdat: 

  • Het zorgt voor verbondenheid en een veilige leeromgeving doordat men beweegt en onderdeel is van een community en leert je in te voelen en empathie te tonen naar elkaar
  • Het zorgt voor een actievere houding en meer verantwoordelijkheidsgevoel van de student, omdat de materialen die gemaakt worden en gedeeld ook echt door anderen in de community gebruikt gaan worden
  • Het een grotere verbondheid geeft met wat er geleerd moet worden, omdat de student weet dat wat je gemaakt wordt ook echt gebruikt gaat worden door de community waar de student ook gebruik van maakt.

En juist dat bewegen in groepen en "sense of community" is naast studentenbetrokkenheid ook van belang voor studiesucces

Open Pedagogy en Studentbetrokkenheid

Klik op de afbeelding om deze groter te bekijken.

Meer weten

In 2019 heeft SURF samen met de SIG Open Education een whitepaper gepubliceerd over Open Pedagogy. Daarin wordt gekeken naar de definitie van Open Pedagogy, maar worden ook enkele Nederlandse voorbeelden aangehaald van Open Pedagogy.

Op de website openpedagogy.org worden voorbeelden gedeeld. 

Lees hier het open e-book Open Pedagogy Approaches voor aanpak en voorbeelden.