Skip to Main Content

APA-richtlijnen (7e): Citeren

Een zeer uitgebreide uitleg over de nieuwste editie APA, met veel voorbeelden

Wanneer gebruik je een citaat?

Een citaat is een stuk tekst dat je letterlijk overneemt uit de bron. 

Je gebruikt een citaat:

 • wanneer je een begrip wilt definiëren;
 • als parafraseren de inhoud van de tekst uit zijn verband zou halen,
 • om een argument te bekrachtigen. 

Regels voor citeren

 • Een citaat van minder dan 40 woorden staat in de lopende tekst tussen "dubbele aanhalingstekens";

 • Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes waarin achtereenvolgens de achternaam van de auteur(s), het jaartal en paginanummer(s) worden genoemd;
 • Paginanummers worden aangeduid met de afkorting ‘p.’ (page). Loopt een citaat (in de oorspronkelijke tekst) over naar de volgende pagina, dan wordt ‘pp.’ (pages) gebruikt:
 “Soms is het doel het omgekeerde van het probleem. Iemand die last heeft van een probleem (te veel klachten van klanten) zal een doel (hogere klanttevredenheid) willen behalen” (Moussault, 2018, pp. 25-26).
 • Een citaat staat niet cursief en de tekst mag niet gewijzigd worden;

 • Als een stuk tekst binnen het citaat niet ter zake doet mag je het weglaten. Op de plaats van het weggelaten gedeelte zet je het beletselteken (drie puntjes) met een spatie tussen de puntjes:

“Het theoretisch onderzoek is bedoeld om de wijsheid en inzichten van anderen . . . Meestal bestaat je theoretisch kader uit drie tot zeven paragrafen, maar voor lange scripties is meer mogelijk” (Siljee, 2019, p. 96).

 • Een fout in een citaat kun je aangeven door direct na de fout [sic] te vermelden;

 • Het is wel toegestaan om van een hoofdletter een kleine letter te maken, als het citaat niet aan het begin van een zin staat. 

Korte citaten (0-40woorden)

Een citaat van minder dan 40 woorden staat in de lopende tekst tussen "dubbele aanhalingstekens"

 • Wanneer de auteur(s) in de tekst wordt genoemd, hoeft deze niet nogmaals tussen haakjes te worden vermeld.
Volgens Fischer en Julsing (2019) is een aselecte steekproef “het willekeurig trekken van een steekproef uit een bestand” (p. 144).

 • Noem je de auteur in de aanloop naar het citaat niet, dan plaats je de auteursnaam en het jaar en paginanummer(s)  tussen de ronde haken.

Eerder onderzoek wees het volgende uit: "onveilig gehechte kinderen zullen sneller vast hechten aan ouders of verzorgers, dan wel onverschillig of afstandelijk gedragen" (Mitchell & De Klein, 2014, p. 32).

Citaat van 40 woorden of meer

Een citaat van 40 woorden of meer wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens. Boven en onder het blokcitaat komt een witregel.

 • Auteur in lopende tekst:

Luyendijk (2015, p. 18) zegt over de Britse bankierswereld:

Ik ging wandelen en merkte direct dat ‘de City’ geen goede term meer is. In de financiële sector in Londen werken tussen de 250.000 en 350.000 mensen. Dat zijn een heleboel banen, en die zijn op meer dan één plek gaan samenklonteren.

In ons onderzoek ….

 • Auteur tussen haakjes:

In Dit kan niet waar zijn staat hierover:

Ik ging wandelen en merkte direct dat ‘de City’ geen goede term meer is. In de financiële sector in Londen werken tussen de 250.000 en 350.000 mensen. Dat zijn een heleboel banen, en die zijn op meer dan één plek gaan samenklonteren. (Luyendijk, 2015, p. 18)

In ons onderzoek ….

 

Let op! In het tweede voorbeeld wordt de titel van het boek cursief vermeld. De punt komt hier voor de bronverwijzing omdat de verwijzing geen deel uitmaakt van het citaat.

Test jezelf!

Spring naar...