Skip to Main Content

APA-richtlijnen (7e): Voorbeelden datasets en software

Een zeer uitgebreide uitleg over de nieuwste editie APA, met veel voorbeelden

Dataset

Datasets bestaan uit onderzoeksgegevens (‘ruwe data’) die in een document zijn gebruikt voor bijvoorbeeld een tabel.

  • Als er geen versienummer is wordt deze weggelaten.
  • Het jaar van uitgave voor ongepubliceerde sets is het jaar van verzameling.

Eigenaar van de set. (jaar van uitgave). Naam van het bestand (Versienummer) [Dataset]. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxx of https://doi.org/xxxx

 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020). Internet jongeren; toegang, gebruik, faciliteiten en online aankopen [Dataset]. Geraadpleegd op 28 februari 2021, van https://data.overheid.nl/dataset/4c1674c0-49aa-47a9-8cf7-fd19a0ec7b4f

Verwijzing in de tekst: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: Centraal Bureau voor de Statistiek (2020)

Als je bestaande gegevens of statistieken citeert, vermeld dan de publicatie waarin de gegevens zijn gepubliceerd (bv. een tijdschriftartikel, rapport, of webpagina) in plaats van de dataset zelf.

Computerprogramma of app

Over het algemeen de gebruikelijke software (bijv. Word, Excel, Photoshop of SPSS) en mobiele apps (bijv. Facebook, Instagram, Twitter) die in de tekst worden genoemd, maar niet worden geparafraseerd of geciteerd, hoeven niet in de bronnenlijst te worden vermeld.

Geef gewoon de juiste naam van de software of app samen met het versienummer in de tekst, indien relevant.

De gegevens werden geanalyseerd met IBM SPSS Statistics (versie 25).

 

  • De publicatiedatum van een computersoftware is het jaar van publicatie van de gebruikte versie;
  • De beschrijving tussen haakjes is flexibel: [Computer Software], [Mobile App], [Apparatuur en software];
  • Voor een mobiele app kan Google Play Store of App Store als uitgever worden vermeld.

 

Auteur, A. (jaar van uitgave). Naam van programma (Versienummer) [Omschrijving van inhoud]. Naam uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://xxxx of https://xxxxx

 

Koha-community. (2021). Koha Library Software (Version 20.05.09) [Computerprogramma]. Koha. Geraadpleegd op 28 februari 2021, van https://download koha-community.org

Verwijzing in de tekst: (Koha-community, 2021)

Verwijzing als lopende tekst: Koha-community (2021)

NS Reizigers. (2020). NS Reisplanner Xtra voor Android (Versie 6.0.50b) [App]. Geraadpleegd op 19 oktober 2020, van https://ns-reisplanner-xtra.softonic.nl/android

Verwijzing in de tekst: (NS Reizigers, 2020)

Verwijzing als lopende tekst: NS Reizigers (2020)

Generatieve AI (Bijvoorbeeld ChatGPT)

Op dit moment verzamelen de APA Style experts zoveel mogelijk ervaringen met als doel de formulering van een officiële richtlijn.

Voor nu is het advies om de chatbot in de bronnenlijst als volgt te vermelden:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Feb 13 versie) [Large language model]. Geraadpleegd op 13 maart 2023,
van
https://openai.com/blog/chatgpt/

 

Geef in de tekst aan welk gedeelte door ChatGPT is gegenereerd. Dat kan zowel met een citaat als met een parafrase. Vermeld welke ‘prompt’ (opdracht) is gegeven. Een voorbeeld:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruik gemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2023) met als prompt “…”.

Bij het gedeelte “…” komt de tekst te staan die voor de chatbot gebruikt is.

 

Wanneer de door ChatGT gemaakte tekst als bijlage is opgenomen hoeft in de tekst alleen verwezen te worden naar de bijlage:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruik gemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2022; zie Bijlage A).

Er wordt geadviseerd om de door ChatGPT gegenereerde tekst toe toe voegen, bijvoorbeeld als bijlage. Zo kan de lezer of beoordelaar van jouw verslag zelf je inhoud bekijken. 

Spring naar...

Dataset 

Computerprogramma of app

Generatieve AI (Bijvoorbeeld ChatGPT)