Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Leerdoel Beheren

       Je kunt informatie en data professioneel en ethisch beheren.

Uitleg

Bij het omgaan met informatie spelen normen en waarden een rol. Hoe lever je een betrouwbaar resultaat, in alle opzichten?

Denk aan plagiaat, privacy, citeren en parafraseren. Door bronnen te vermelden en te verantwoorden kunnen anderen voortbouwen op jouw opgeleverde informatie en kennis. Je verzamelde bronnen kun je opnemen in een referentiemanager. Hiermee laat je zien dat je professioneel omgaat met jouw verzamelde informatie.

Plagiaat

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van werk als eigen werk, terwijl dit het werk van een ander is. Plagiaat is dus een schending van het intellectuele eigendom van een ander.

In deze aflevering van de serie Schrijfgoed van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) wordt dit verder uitgelegd.

Bronnen vermelden

De informatiebronnen die je gebruikt hebt voor je verslag of beroepsprestatie moeten vermeld worden in de tekst en in de bronnen- of literatuurlijst. Door bronvermelding:

  • laat je zien welk idee van jou is en welk gedeelte je hebt overgenomen. Doe je dat niet dan is er sprake van plagiaat
  • kan de lezer je bronnen controleren
  • kan de lezer zien wat voor soort bronnen je hebt gebruikt
  • geef je de auteur van de bron de eer die hem/haar toekomt

 

Bij Avans hogeschool is de meest gebruikte citeerstijl de APA-stijl. Bekijk de korte introductie APA-richtlijnen 7e ed De opleiding JHS gebruikt een eigen citeerstijl: Leidraad voor juridische auteurs. 
Dit boekje staat in de databank Navigator en is daar te downloaden.

Toepassen Leidraad voor juridische auteurs

Toepassen APA-richtlijnen

Heb je al een idee hoe je de APA-richtlijnen moet toepassen, kijk dan bij het Quiz-onderdeel van de  e-learningmodule APA.
Natuurlijk kun je ook de andere onderdelen doorlopen. (45 minuten)

In de LibGuide APA-Richtlijnen vind je de basis van hoe het werkt, met veel voorbeelden en quizzen.

 

Als eerste stap kun je eventueel onderstaande filmpjes bekijken.
Deze zijn afkomstig uit een reeks kennisclips gemaakt door Projectgroep APA7. Alle kennisclips zijn ook te bekijken via hun YouTube kanaal.

Onderstaand leermateriaal wordt zo snel mogelijk aangepast op de 7e druk van de APA-richtlijnen 

Referentiemanagers

Een referentiemanager organiseert en beheert de bronnen die jij wilt bewaren. Meestal kun je deze referenties vanuit online bronnen exporteren naar de referentiemanager. Je hoeft ze dus niet zelf allemaal in te voeren, zoals bij Word het geval is. Door op één plek alle referenties te verzamelen, kun je ze eenvoudig terugvinden.

Avans heeft een licentie op RefWorks. Uitleg hoe RefWorks werkt, kun je vinden in de cursus RefWorks.

Bekende andere referentieprogramma's zijn Endnote, Mendeley en Zotero.

Privacy

Het delen van persoonsgegevens kan gevaarlijk zijn. De online cursus cybersecurity maakt je bewust van de gevaren van een inbreuk op jouw privacy. Tips om er veiliger mee om te gaan krijg je in deze module: