Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Voorbeeld logboek verzamelen

Klik hier voor een leeg formulier dat je zelf kunt gebruiken

Stap 4: Verzamelen.

Voer de zoekactie uit (vul in per informatiebron)

WAAR [Informatiebron]: Kaluga

HOE

[Zoektermen / zoekstring]  

“blended learning”  AND feedback

[Filters/limits]

Vanaf 2015 – door experts gecontroleerd – wetenschappelijke artikelen – boeken - rapporten - Engels

WAT

[Gevonden titels]

Chen, X., Breslow, L., & DeBoer, J. (2018). Analyzing productive learning behaviors for students using immediate corrective feedback in a blended learning environment. Computers & Education, 117, 59–74. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.09.013

 

Irwin, B. (2019). Enhancing Peer Feedback Practices through Screencasts in Blended Academic Writing Courses. JALT CALL Journal15(1), 43–59. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1221203.pdf

WAAR [Informatiebron]: Google Scholar

HOE

[Zoektermen / zoekstring]

“blended learning” AND feedback
[Filters/limits] Sinds 2019 – wetenschappelijke artikelen, e-books, proefschriften, peer reviewed artikelen, conference papers

WAT

[Gevonden titels]

López-Pellisa, T., Rotger, N., & Rodríguez-Gallego, F. (2021). Collaborative writing at work: Peer feedback in a blended learning environment. Education and Information Technologies26(1), 1293-1310. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639-020-10312-2.pdf
WAAR [Informatiebron]: Onderwijsdatabank

HOE

[Zoektermen / zoekstring]

“blended learning” AND feedback
[Filters/limits] vakliteratuur

WAT

[Gevonden titels]

Sprangers, I., Könings, K., Leppink, J., & Van Merriënboer, J. (2014). Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://adoc.pub/blended-learning-effectiever-met-regelmatig-online-toetsen.html