Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Leerdoel Plannen

           

 Je kunt zoekstrategieën opzetten om informatie en data te vinden.

Uitleg

Je hebt  een onderzoeksvraag geformuleerd en zo nodig opgedeeld in een aantal deelvragen. Deze vragen heb je vertaald naar zoekvragen (welk stukje informatie heb ik nog nodig om een antwoord te formuleren). 
Voordat je gaat zoeken naar een antwoord op een zoekvraag, bedenk je de woorden waarmee je kunt gaan zoeken: de zoektermen.
De zoektermen bepalen de resultaten die je straks krijgt of juist niet. 
Door de juiste zoektermen te gebruiken, kun je relevante informatie vinden.

In de volgende kennisclips zie je waar je op moet letten en hoe een mindmap je helpt bij het vinden van zoektermen. Mindmappen is een manier om orde te scheppen in je ideeen. 

Een mindmap helpt je bij het vinden van zoektermen. Het is een manier om orde te scheppen in je ideeen. 

Hoe je een mindmap maakt, zie je in deze kennisclip.

Hoe vind je goede zoektermen?

 • Gebruik de woorden uit de (zoek)vraag, opdracht of casus
 • Gebruik woordenboeken, zoals Van Dale, Woordenlijst Nederlandse Taal, Oxford English Dictionary, The free dictionary en Merriam-Webster
 • Zoek naar synoniemen 
 • Gebruik voor het zoeken op internet ook Engelstalige zoektermen
 • Lees algemene teksten over het onderwerp en zoek naar vaktermen/vakjargon
 • Zoek naar gerelateerde termen, bijvoorbeeld via een thesaurus (begrippenlijst)
 • Gebruik mindmapping om te brainstormen
 • Bekijk de literatuurlijst van een bruikbare bron
 • Kijk in literatuurlijsten naar een auteursnaam die vaak voorkomt. Misschien is dat een specialist. Gebruik de naam als zoekterm.
 • Wikipedia is bruikbaar voor zowel synoniemen, vaktermen als literatuurlijsten

Bekijk voor verdere uitleg deze kennisclip:

Slim zoeken

Booleaanse operatoren

Met de zogenoemde Booleaanse zoekoperatoren AND, OR en NOT kun je zoektermen combineren. Door ze in te zetten beperk of verruim je jouw zoekopdracht.

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Aanhalingstekens 

Als je 2 begrippen tussen " " (dubbele aanhalingstekens) zet, dan zoek je gericht naar die exacte woordcombinatie.

Voorbeeld: "online community"

 

Trunceren

 • Door middel van een * (sterretje) kun je een of meer letters vervangen aan het begin of aan het einde van het woord. Voorbeeld: community wordt communit* Dan zoek je niet alleen naar community, maar ook naar communities, community-based en community-acquired enzovoorts
 • Door middel van een sterretje kun je ook een of meer letters in het midden van een woord vervangen. Dit is handig bij Engelse en Amerikaanse spelling. Voorbeeld: behavior of behaviour --> behavio*r
 • Of gebruik dit  wanneer je niet zeker bent hoe een woord wordt geschreven. Voorbeeld: product of produkt --> produ*t

 

Periode

Wil je dat de zoekresultaten uit een bepaald tijdvak komen, zet dit dan achter de zoektermen 

"online community" 2015...2020

 

 

Meer tips over slimmer zoeken, vind je in deze kennisclip: