Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Leerdoel Oriënteren

                            

 Je kunt voor jezelf bepalen naar welke informatie je op zoek bent.

Uitleg

In deze pilaar ben je bezig met het in kaart brengen van je informatiebehoefte bij een onderzoeksvraag. Hoe je een onderzoeksvraag opstelt, lees je in de box Hoofd-en deelvragen.

Informatiebehoefte is het verschil tussen wat je al hebt aan informatie en de informatie, die nodig is om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden.

Stel:
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, mag er gedeeltelijk weer onderwijs binnen de gebouwen gegeven worden. De directie van jouw academie vraagt aan jou om een goed onderbouwd advies te geven over de vormgeving van dit onderwijs.

Door het volgen van de actualiteit, het bijhouden van vakliteratuur, en gesprekken met collega’s kun je bewust of onbewust al veel over een onderwerp weten.

Door jezelf de volgende vragen - de 5W’s en de H - te stellen krijg je dat nog beter in beeld:

 • Voor wie is de informatie nodig? Docent, collega-studenten, opdrachtgever?
 • Wat voor soort informatie beantwoordt de vraag? Feitelijke informatie, verschillende theorieën of meningen over het onderwerp, actuele informatie? Wat voor soort informatiebron zoek ik? Een boek, website, tijdschriftartikel? Wat weet ik al?

 • Waar kan ik zoeken naar informatie? Op Google, Wikipedia, Kaluga, databanken?

 • Wanneer moet de opdracht af zijn?

 • Waarom is de informatie nodig? Voor een presentatie, beroepsproduct, onderzoeksverslag?

 • Hoeveel informatie heb ik nodig?

De terminologie die veel gebruikt wordt bij het onderwerp heb je straks nodig om je zoektermen te bepalen. Ter oriëntatie op veelgebruikte vaktermen kijk je bijvoorbeeld op Google, Wikipedia of Kaluga (de zoekmachine van Avans Hogeschool).

Ga ook in gesprek met docenten, opdrachtgevers, stagebegeleiders of experts.
Bekijk voor meer uitleg onderstaande kennisclip:

Hoofd- en deelvragen

Bij het oriënteren op je informatiebehoefte ga je uit van een probleemstelling/onderzoeksvraag. Een goede hoofdvraag bedenken moet je oefenen. In deze kennisclip  wordt dit verder uitgelegd. Een hoofdvraag kan echter zo uitgebreid zijn, dat je deze moet splitsen in hoofd- en deelvragen. Hoe je dat kunt doen, zie je in de volgende kennisclip