Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Voorbeeld logboek evalueren

Klik hier voor een leeg formulier dat je zelf kunt gebruiken

Stap 5: Evalueer de resultaten.

 

Kijk kritisch naar kwaliteit, actualiteit, relevantie en betrouwbaarheid van de gevonden bronnen en koppel deze aan je onderzoeksvraag.

Bruikbare artikelen:

Sprangers, I., Könings, K., Leppink, J., & Van Merriënboer, J. (2014). Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://adoc.pub/blended-learning-effectiever-met-regelmatig-online-toetsen.html 

Zwijnenburg, A. (2017). Onderzoeksverslag pitch2peer. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://www.codarts.nl/wp-content/uploads/2018/01/Onderzoeksverslag-Pitch2peer.pdf
Irwin, B. (2019). Enhancing Peer Feedback Practices through Screencasts in Blended Academic Writing Courses. JALT CALL Journal, 15(1), 43–59. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1221203.pdf