Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Voorbeeld logboek evalueren

Klik hier voor een leeg formulier dat je zelf kunt gebruiken

Stap 5: Evalueer de resultaten.

 

Kijk kritisch naar kwaliteit, actualiteit, relevantie en betrouwbaarheid van de gevonden bronnen en koppel deze aan je onderzoeksvraag.

Bruikbare artikelen:

Sprangers, I., Könings, K., Leppink, J., & Van Merriënboer, J. (2014). Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://adoc.pub/blended-learning-effectiever-met-regelmatig-online-toetsen.html 

López-Pellisa, T., Rotger, N., & Rodríguez-Gallego, F. (2021). Collaborative writing at work: Peer feedback in a blended learning environment. Education and Information Technologies26(1), 1293-1310. Geraadpleegd op 9 juni 2023, van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10639-020-10312-2.pdf 
Irwin, B. (2019). Enhancing Peer Feedback Practices through Screencasts in Blended Academic Writing Courses. JALT CALL Journal15(1), 43–59. Geraadpleegd op 21 juli 2020, van https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1221203.pdf