Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Welkom

De hoeveelheid beschikbare informatie neemt enorm toe. Jij als startende HBO-student moet vaardig genoeg zijn om onderzoekend en kritisch met informatie, media en technologie om te kunnen gaan. Waarom een kritische en onderzoekende houding belangrijk is, kun je zien in deze video  van de NOS!

Daarom werkt Avans Hogeschool  samen met jou aan het ontwikkelen van je onderzoekend vermogen. Informatiegeletterdheid is hier een belangrijk onderdeel van.

Wat is informatiegeletterdheid?

“Informatiegeletterde mensen laten zien, dat zij zich bewust zijn van hoe ze verzamelen, gebruiken, beheren, synthetiseren en informatie en gegevens creëren op een ethische manier én zij hebben de informatievaardigheid om dit effectief te doen” (Sconul, 2011, pg 3).

Een mond vol, maar deze definitie zegt vooral dat je je bewust moet zijn dat jij relevante informatie op een efficiënte manier zoekt, vindt en gebruikt.  

 

Je krijgt tijdens je opleiding regelmatig opdrachten waarin je informatie moet zoeken, gebruiken en vastleggen in een verslag.
Daarbij zul je kritisch moeten kijken welke informatie je selecteert en waarom.
Ook moet je gebruikte informatie correct vermelden in je beroepsprestatie.
Avans Hogeschool onderscheidt binnen informatiegeletterdheid 7 pilaren.
Dit zijn 7 thema's waaraan je kunt werken om informatiegeletterd te worden. Deze pilaren helpen je dus ook op weg om je onderzoekend vermogen te vergroten.
 

Wil je weten hoe informatiegeletterd jij bent? Beantwoord snel de vragen bij "Test je kennis".

Bestudeer de onderdelen uit deze training los van elkaar, of doorloop deze LibGuide in zijn geheel.
Elke pilaar bestaat uit een stukje uitleg, een kleine quiz en het logboek met daarin een uitgewerkt voorbeeld dat hoort bij dat onderdeel van informatiegeletterdheid. 
 

Logboek

Met het logboek leg je het proces van informatie zoeken en gebruiken vast, bijvoorbeeld bij een opdracht van je opleiding. 
Zo maak je zichtbaar dat je bewust bezig bent met dit proces. 

Contact

Vragen over deze training? Neem contact op met Xplora of vraag het je docent.