Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Docentenhandleiding

Inleiding
In deze LibGuide wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van informatiegeletterdheid bij studenten.
Informatiegeletterdheid is een onderdeel bij alle componenten van het onderzoekend vermogen, zowel bij kritisch denken, onderzoek van anderen toepassen als bij zelf onderzoek doen. In elk component zitten raakvlakken/aspecten waarin een student bewust met informatie (en data) moet leren omgaan.
De Libguide is een brede kennismaking met het thema. Studenten vinden korte stukjes uitleg hoe ze gericht naar informatie(bronnen) kunnen zoeken, maar er staat ook informatie in over nepnieuws, cybersecurity en plagiaat.

De opbouw van deze LibGuide is volgens de 7 Pilaren Informatiegeletterdheid. In dit model worden zeven pilaren (aspecten) van informatiegeletterdheid grafisch als kolommen in een cirkel geplaatst zijn, waarmee het de nadruk legt op het cyclische karakter van de ontwikkeling van informatiegeletterdheid. De pilaren hangen met elkaar samen, vormen een holistisch geheel. Een student kan in de ene pilaar expert zijn en in de andere beginner. Per pilaar worden competenties en gedragsindicatoren beschreven.

Voor wie?
De doelgroep van deze training zijn startende (1e jaars) studenten.
Eventuele voorkennis kan getoetst worden met de diagnostische toets bij de Inleiding.

Leerdoelen
Bij elk onderdeel staat een leerdoel beschreven vanuit het model 7 Pilaren Informatiegeletterdheid. Vanuit deze doelen en de wijze van inzetten van de training bij een module in het eigen curriculum kan een opleidingspecifiek leerdoel of leeruitkomst geformuleerd worden.

Opbouw van de training

 • in zijn geheel zelfstandig te doorlopen (tijdsduur 60 minuten)
 • de pilaren zijn ook apart van elkaar te bestuderen, handig voorafgaand aan een les of tijdens een lessituatie waar geoefend wordt met een specifiek onderdeel  van Informatiegeletterdheid.
 • Bij de Inleiding hoort een diagnostische toets (test je kennis). Deze toets kan ingezet worden als "teaser" voor het benadrukken van het belang van het ontwikkelen van informatiegeletterdheid en het volgen van deze training.
 • Elk onderdeel na de inleiding heeft dezelfde opbouw:
  - leerdoel met uitleg
  - test je kennis (vragen met feedback)
  - het logboek (met uitgewerkt voorbeeld)
 • Het logboek is ook als leeg invul-formulier beschikbaar en kan apart ingezet worden als bewijsmateriaal bij een verslag voor een beroepsprestatie.
 • in de pilaar Beheren wordt ook verwezen naar 2 andere elearning-modules, die los van deze training zelfstandig te doorlopen zijn, t.w. cybersecurity en APA. Voor verdieping is ook de LibGuide APA Richtlijnen 7e ed beschikbaar met zeer uitgebreide informatie en voorbeelden.
 • in de pilaar Presenteren wordt niet verwezen naar het logboek. Elke opleiding heeft namelijk zijn eigen taal- en presentatie-eisen bij een verslag voor een beroepsprestatie.

Feedback bij de diagnostische toets (Inleiding)
Na de 6 vragen bij “test je kennis” beantwoord te hebben, krijgen de studenten een feedback-formulier te zien.

LibGuide en Brightspace
De training is te importeren in een Brightspace-module door "content" toe te voegen via  "Activiteit externe tool".

 

Neem contact op met de Kennispartner van je opleiding, indien je nog vragen hebt. We helpen je graag verder!

Bronvermelding

Voor deze Libguide is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 • Team Informatievaardigheid Hogeschool Rotterdam. (2022). Training stappenplan literauuronderzoek
 • Hogeschool van Amsterdam. Betrouwbaarheid websites 
 • Radboud Universiteit Nijmegen: Ethisch beheren
 • Lizette van Avezaath (Avans/AWO)
 • Schrijfgoed (Avans/ATIx)   
 • Hanze Libray - YouTubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCuBIJYr9i7r1QpieD40qtUA 
 • Bibliotheek NHL Stenden Hogeschool (2019). Informatievaardigheden: Bibliotheek NHL Stenden Hogeschool. Retrieved from http://informatievaardigheden.nhlstenden.com
 • Hogeschool van Amsterdam. Zoektermen bedenken
 • Amy Verhoeven (Avans/Mindmap verkort)       
 • Werkgroep Information literacy (2022). Informatievaardigheden - toetsvragen databank                                                                                                                     

Dit lesmateriaal is gemaakt onder CC-BY-SA 4.0.

Gelijk delen