Skip to Main Content

Slim omgaan met informatie

Training informatiegeletterdheid voor startende studenten

Voorbeeld logboek Orienteren

Klik hier voor een leeg formulier dat je zelf kunt gebruiken

Stap 1: Oriënteren op je informatiebehoefte.

Oriënteer je op het onderwerp.

wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe?

Ter oriëntatie op het onderwerp heb ik de publicatie: “Wat zijn pedagogisch-didactisch de grootste uitdagingen bij Covid-19 in het hoger onderwijs” van F.R. Prinsen gebruikt.

 

(Prinsen, F. R. (2020). Wat zijn pedagogisch-didactisch de grootste uitdagingen bij COVID-19 in het hoger onderwijs. Geraadpleegd op 20juli 2020, van https://hbo-kennisbank.nl/searchresult?has-link=yes&q=covid-19+hoger+onderwijs&c=0)

Formuleer je zoekvraag (hoofdvraag) Door het Coronavirus (Covid-19) moet het onderwijs na de zomervakantie binnen Avans op een andere manier gegeven gaan worden. Wat is hiervoor de beste manier?
Formuleer de deelvragen
  1. Hoe zorg ik voor een goede mix tussen online en fysiek onderwijs?

 

  1. Hoe zorg ik ervoor dat de studenten betrokken blijven bij de lessen die ik geef?

 

  1. Hoe geef ik studenten op een goede manier feedback?

 

  1. Hoe moet een goede les eruit zien?