Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Lange overname

Wil je als docent:

  • meer dan 50 pagina's of
  • meer dan 25% van het origineel of
  • meer dan 50 afbeeldingen

overnemen en plaatsen op Brightspace dan gaat het om een lange overname.

Aanvragen lange overname

Wil je als docent meer dan 50 pagina’s en/of 50 afbeeldingen overnemen uit een werk dan heb je toestemming van je academiedirectie. omdat daar aanvullende kosten aan verbonden zijn. 

Voor het aanvragen van een lange overname vul je dit toestemmingsformulier in.

 

Het toestemmingsformulier komt automatisch terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt (AIP) van Avans. Het AIP vraagt op basis van de verleende toestemming van de academie directie, toestemming aan bij Stichting UvO. Stichting UvO maakt een berekening van de definitieve kosten. Het niet aanvragen van toestemming bij Stichting UvO kan leiden tot naheffingen voor Avans en/of hogere kosten indien toestemming voor een lange overname na overtreding wordt aangevraagd.

Kosten lange overname

 

Let op! Het gaat hier om een indicatie.

Het AIP vraagt toestemming aan bij Stichting UvO.

Zij berekenen de definitieve kosten.

Vraag vooraf toestemming aan je academiedirectie. Heb je toestemming voor een lange overname, vul dan dit toestemmingsformulier in. Het Auteursrechten Informatiepunt regelt de verdere aanvraag.