Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Welkom

Welkom op de libguide Auteursrecht in het Onderwijs. Deze libguide is speciaal bedoeld voor docenten van Avans hogeschool.

Docenten krijgen vooral met auteursrecht te maken wanneer er (delen van) publicaties worden opgenomen in Brightspace. 
De auteurswet geeft aan dat je toestemming nodig hebt om een document van een ander te plaatsen.

 

Voor vragen over het auteursrecht kun je mailen naar het auteursrechteninformatiepunt@avans.nl

 

 

Besluit CvB

Lange overnames mogen niet op Brightspace geplaatst worden, tenzij er een expliciet akkoord is van de academiedirectie.

Dit heeft het College van Bestuur besloten om naheffingen door de Stichting UvO te voorkomen. Het CvB legt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van inbreuken op het auteursrecht bij de academiedirecties.

Het CvB behoudt zich het recht voor eventuele naheffingen, waar van toepassing, aan de betreffende academies door te belasten.