Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Ik wil een afbeelding van iemand anders gebruiken in mijn presentatie/kennisclip wat zijn de regels?

Volgens de easy access-regeling mag je een afbeelding van iemand anders gebruiken in je presentatie als:

  • er niet meer dan 50 afbeeldingen voorkomen in je presentatie.,
  • er niet meer dan 25 afbeeldingen uit hetzelfde werk gebruikt worden
  • er niet meer dan 10 van deze afbeeldingen afkomstig zijn van dezelfde maker.

Natuurlijk moet er bij elke afbeelding een bron vermeld worden. Vermeld de naam van de maker van de afbeelding, het jaartal en/of de link naar de oorspronkelijke afbeelding. De bronvermelding mag op een een aparte slide of aftitelingspagina, waarbij gemeld moet worden dat afbeelding x afkomstig is van bron y.

Heb je een kennisclip/video gemaakt, plaats deze dan op Mymedia, zodat bovenstaande regeling van toepassing is.

Rechtenvrije afbeeldingen kunnen gevonden worden via Brittanica imagequest, Unsplash en de beeldbank van Avans.

 

Let op: Dit geldt alleen voor gebruik binnen de (digitale) muren van Avans!

Welke documenten afkomstig van een overheidsinstelling mogen zonder toestemming op een leeromgeving geplaatst worden?

Volgens artikel 11 van de auteurswet mogen alleen wetten, besluiten, verordeningen, rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen gedaan door een overheidsinstelling zonder toestemming op een leeromgeving geplaatst worden.

Mag een gebruikershandleiding, waarop Avans een licentie heeft, op de leeromgeving geplaatst worden?

Als een academie van Avans voor deze handleiding een aantoonbare licentie heeft, is plaatsing op een leeromgeving geen probleem. Het auteursrechteninformatipunt ontvangt dan wel graag de handleiding met een kopie van de daarbij behorende licentie.

Mogen bedrijfsgegevens zonder toestemming op de leeromgeving geplaatst worden?

Gegevens van bedrijven zijn vaak opgenomen in de databank Company info. Omdat Avans Hogeschool toegang heeft tot deze databank mogen deze gegevens zonder toestemming op de leeromgeving geplaatst worden.

Wat zijn de kosten voor een lange overname?

De kosten voor een lange overname zijn te vinden via https://www.stichting-uvo.nl/nl/Tarieven_2. Zij worden berekend over het totale aantal pagina's die de lange overname telt.

Hoe zit het met auteursrecht als ik een plaatje neem van internet en dat wijzig?

Als er op een plaatje auteursrecht zit, dan mag je het plaatje niet wijzigen. Als je het wel mag wijzigen (kijk naar de licentie) dan moet dat duidelijk aangegeven zijn in de bronvermelding: Overgenomen en aangepast van URL

Hoe plaatst ik een geanonimiseerd portfolio van een student op de leeromgeving?

Voordat je een geanonimiseerd portfolio van een student op de leeromgeving plaatst, vraag je toestemming aan de betreffende student. Het is handig als dit in een voetnoot vermeld wordt. Het werkelijke bewijs dat de student toestemming gegeven heeft moet schriftelijk worden vastgelegd en bewaard.

Mag ik een krantenartikel op de leeromgeving plaatsen?

Vrijwel alle krantenartikelen zijn terug te vinden in de databank Nexis Uni. Omdat Avans Hogeschool een abonnement heeft op deze databank, is er al voor het artikel betaald. Daarom is het plaatsen van een artikel uit de krant met bronvermelding op de leeromgeving toegestaan.

Studenten hebben voor hun afstuderen een ontwerp gemaakt voor een bedrijf. Hoe zit het dan met het eigenaarschap?

Studenten die voor hun afstudeeropdracht een ontwerp maken voor een bedrijf hebben met dit bedrijf geen arbeidsovereenkomst gesloten en zijn dus niet in dienst van dit bedrijf. De studenten zijn dus eigenaar van het ontwerp. Wil het bedrijf het ontwerp gaan gebruiken dan zal daar dus een vergoeding tegenover moeten staan.

Mag ik Spotify afspelen tijdens een bijeenkomst binnen de muren van Avans?

Spotify voor openbaar of commercieel gebruik

Zoals duidelijk wordt gemaakt in de Gebruiksvoorwaarden, is Spotify alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat je Spotify niet openbaar mag uitzenden of afspelen in commerciële ruimtes, zoals cafés, restaurants, scholen, winkels, salons, dansstudio's, radiostations, enzovoort.

Als je muziek in een commerciële omgeving wilt afspelen, neem dan een kijkje bij Soundtrack Your Brand.

Bron: https://support.spotify.com/nl/article/spotify-public-commercial-use/

Mag je een logo van bijvoorbeeld Brightspace of Osiris gebuiken?

Logo's zijn rechtenvrij en mogen daarom gewoon gebruikt worden.

Mag ik een volledig tijdschriftartikel opnemen op de leeromgeving?

Volgens de easy access regeling mag een volledig tijdschriftartikel op de leeromgeving opgenomen worden. Hierbij moet er wel gelet worden op het totale aantal pagina's dat het artikel telt en het totale aantal pagina's van het tijdschrift. Is het totale aantal pagina's van het artikel namelijk meer dan 25% van het totale tijdschrift dan is opname op de leeromgeving niet toegestaan.

Mag ik een powerpoint van een gastles op onze leeromgeving zetten?

Een powerpoint van een gastles mag op de leeromgeving geplaatst worden. Vermeld wel op de begindia dat dit een powerpoint van een gastles is en dat je toestemming hebt gekregen om de powerpoint te plaatsen. Je mag ervan uit gaan dat de gastdoocent het auteursrcht in acht genomen heeft en dat alles dus auteursrechtelijk in orde is. Registreer de toestemming via dit formulier bij het AIP.

Mag ik een soundtrack gebruiken tijdens een presentatie?

Tijdens een presentatie mag een soundtrack gebruikt worden. Je krijgt pas met het auteursrecht te maken als je de soundtrack gaat delen op social media. Je gaat dan in feite publiceren en dat mag alleen met toestemming van de uitgever/componist. Het is wel toegestaan om gratis en zonder toestemming van de maker een fragment van muziek of mondelinge voordracht of een ander geluid over te nemen bij wijze van citaat. Hoe groot dat fragment mag zijn hangt af van het doel van het citaat. Via deze link kunnen gratis soundtracks opgespoord worden.