Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom zijn jouw rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten.

Ben je in de functie van docent bezig met het ontwikkelen van materiaal dat samenhangt met jouw functie, dan is de hogeschool eigenaar van dit materiaal.

Dit is vastgelegd in de CAO-hbo. Meer hierover vind je bij eigenaarschap en kun je lezen in dit artikel.