Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Verantwoording bronnen

Afbeeldingen afkomstig uit Beeldbank Avans

Easy Access Regeling HBO Stichting Uvo

Vuistregels auteursrechten NAI digitaal onderwijsmateriaal 

Vuistregels auteursrechten NAI digitaal onderwijsmateriaal Engels

Vuistregels auteursrechten NAI gebruik van video en geluid

Soort materiaal en bronvermelding: bij verschillende onderdelen een gedeelte uit Easy Acces Regeling HBO Stichting UvO

Boek: print screens  gedeelte uit EBSCO ebooks

Artikel: print screens gedeelte uit EBSCO databank en uit Kaluga