Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Neem contact op met het Auteursrechten Informatiepunt

Taken en verantwoordelijkheden AIP

Het AIP ondersteunt en faciliteert docenten en ACP-ers bij de uitvoering van de Easy-Access regeling (hbo) door: onboarding, (online) trainingen, inrichten processen, kennisdeling, bijeenkomsten voor ACP-ers (2x per jaar) en maatwerk.

 • Ondersteunt docenten en ACP-ers bij vragen.
 • Zet de CopyrightCheck tool wekelijks in en stuurt de resultaten naar de ACP-ers.  
 • Vraagt op verzoek van de docent met goedkeuring van de academiedirectie toestemming voor niet korte overnames aan bij Stichting UvO.
 • Rapporteert aan academiedirectie één maand voor de MARAP over de EAR middels een dashboard.
 • Rapporteert aan de portefeuillehouder Auteursrecht van het CvB jaarlijks voor 1 november.
 • Rapporteert jaarlijks vóór 1 november aan Stichting UvO. 
 • Houdt steekproef op bronvermeldingen (2x per jaar) en koppelt dit terug aan de ACP-ers.
 • Deelt actuele kennis met ACP-ers voor zowel ACP-ers als docenten via het Teamskanaal ‘Auteursrechten Contactpersonen’ en via de libguide Auteursrecht van Avans.  
 • Participeert namens Avans in het landelijk Netwerk Auteursrechten Informatiepunten en volgt landelijke ontwikkelingen. 
 

Workshop Auteursrecht

Bestaat er binnen je opleiding behoefte aan een korte, praktische uitleg over het auteursrecht en wat je als docent wel en niet mag plaatsen, neem dan contact op met het AIP. Samen met de ACP-er van de opleiding verzorgen wij een workshop op maat.

Inhoud workshop:

 • Easy access regeling
 • Stand van zaken opleiding
 • Praktijkvoorbeelden uit de eigen opleiding
 • Tips & Tricks