Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

ChatGPT

Op dit moment verzamelen de APA Style experts zoveel mogelijk ervaringen (onder andere via Twitter) met als doel de formulering van een officiële richtlijn.

Voor nu is het advies om de chatbot in de bronnenlijst als volgt te vermelden:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Feb 13 versie) [Large language model]. Geraadpleegd op 13 maart 2023,
van
https://openai.com/blog/chatgpt/

 

Geef in de tekst aan welk gedeelte door ChatGPT is gegenereerd, dat kan zowel met een citaat als met een parafrase. Vermeld welke 'prompt' (opdracht) is gegeven. Een voorbeeld:

Voor het formuleren van de probleemstelling is gebruik gemaakt van ChatGPT (OpenAI, 2023) met als opdracht “…”.

Bij het gedeelte “…” komt de tekst te staan die voor de chatbot gebruikt is.