Skip to Main Content

Auteursrecht in Onderwijs voor docenten

het plaatsen van lesmateriaal op de digitale leeromgeving

Rapport, richtlijn, folder, jaarverslag etc.

Ook hier geldt de Easy Access regeling voor het hbo:

Let goed op de 25% regel: niet meer dan een kwart van het geheel overnemen.

Gebruik voor jaarverslagen, CAO's en Normen de verschillende databanken van Avans:

 Rapporten, richtlijnen en folders zijn vaak eenvoudig terug te vinden op internet. 

Je moet naar deze documenten linken om naheffingen te voorkomen. Hoe doe je dat in Brightspace? Bekijk daarvoor het filmpje.

Bronvermelding van een rapport, richtlijn, folder, etc.

Informele publicaties zijn bijvoorbeeld rapporten, jaarverslagen, brochures, folders, richtlijnen, persberichten, normen, CAO's, studiehandleidingen, enz.
We volgen hier de richtlijnen voor informele publicaties:

Op papier:

 

Online:

 

  • Tussen de ronde haken kunnen ter identificatie aanvullende gegevens zoals editie, deel-, uitgave- of volumenummer worden opgenomen.
  • Indien nodig kan tussen vierkante haken een omschrijving ter identificatie worden gegeven voor minder gangbare informele publicaties, zoals brochures, beleidsnota’s, persberichten, etc. 
  • Als de naam van de auteur of organisatie gelijk is aan de naam van de uitgever wordt de naam van de uitgever niet vermeld.
  • In plaats van de uitgever, kan hier de databank genoemd worden.

Voor voorbeelden, zie de APA libguide of raadpleeg het boekje De APA-richtlijnen uitgelegd.

Een voorbeeld van een bronvermelding van een norm uit een databank (NENconnect):

Normcommissie 302010 'Kantoor en schoolmeubilair'. (2021, 1 maart). Circulaire kantoor- en leeromgeving - Deel 1: Definities

    (NPR 8313-1). NEN Connect. Geraadpleegd op 8 maart 2021, van https://connect.nen.nl/Standard/ Detail/3643183